Disse tjener mer enn statsrådene

I 2016 hadde 23 kommunale og fylkeskommunale ledere hadde høyere inntekt enn statsrådene.