Grønt lys for «The Black Snake»

Oljerørledningen «The black snake» 

Grønt lys for «The
Black Snake»

Etter Trump-press.